banner
po slovensky in italiano

LINGUA SLOVACCA

traduzioni ed interpretariato
Introduzione   |   Profilo   |   Referenze   |   Contatto

CONTATTI

Indirizzo:
Marián Miliczki
Detvianska 19
040 01  Košice


email: contatto@mm-trad.sk
tel.: (+421) (0)55 632 26 33
gsm: (+421) (0)915 917 537

Mi trovo qui

PENSIERINO

Non mirando in alto rischiate di sprofondare.
(Pavel Kosorin)
Collaboro con le seguenti societŕ:

- Edas, a. s., Bratislava - www.edas.sk

- Skrivanek Slovensko, Bratislava - www.skrivanek.sk

- Language-Service, Žilina - www.language-service.sk

- Lingua Leader, Komárno - www.lingualeader.com

- Preklady a tlmocenie, Košice - www.prekladaj.sk

- Specta, Bratislava - www.specta.sk

- PTK-ECHO PUBLIC SERVICES s.r.o., filiale a Kežmarok - www.ptkecho.sk

- A.Z.P. - Zita Pánková, Južná tr. 2/A, Košice, tel.: (+421) 055 625 35 26

- Raul Produktion, Textilná 1, Košice, intermediato dalla societŕ J.F.INVEST, tel.: (+421) 055 625 59 83

- Akadémia vzdelávania, Košice - www.akademiavzdelavania.sk

- Bakschool, Košice - www.bakschool.sk

- Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves - www.embraco.com

( indietro )
© 2009