banner
po slovensky in italiano

TALIANSKY JAZYK

preklady a tlmočenie
Úvod   |   Profil   |   Referencie   |   Kontakt

KONTAKT

Adresa:
Marián Miliczki
Detvianska 19
040 01  Košice


email: kontakt@mm-trad.sk
tel.: (+421) (0)55 632 26 33
gsm: (+421) (0)915 917 537

Kde ma nájdete?

MYŠLIENKA

Dobré umění umí objevit skutečnost - špatné dovede pouze uskutečit iluzi.
(Pavel Kosorin)
Jazykové vzdelanie:

16. 12. 2008 - odborná skúška prekladateľa v odbore taliansky jazyk - Tlmočnícky ústav, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice

20. 1. 2006 - všeobecná štátna jazyková skúška z talianskeho jazyka - Jazyková škola, Bratislava

20. 6. 1996 - udelenie titulu bakalár

1994-1996 - bakalárske štúdium filozofie - detašované pracovisko UPS Rím - Nave (BS), Taliansko

1994 - intenzívny mesačný kurz talianskeho jazyka - Univerzita UPS v Ríme

1993-1994 - kurz talianskeho jazyka (Slovensko, Bc. Pavol Grivalský)


Jazyková prax:

od 13. 10. 2009 - prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR v odbore slovenský jazyk - taliansky jazyk

2005-súčasnosť - prekladateľ, tlmočník a lektor kurzov pre rôzne spoločnosti (viď referencie) i súkromné osoby

2004 - asistent konateľa P.F.Consulting, Košice

2001-2004 - prekladateľ, tlmočník, neskôr aj plánovač výroby - Tatraleva, s.r.o., Poprad

1999-2000 - lektor kurzu talianskeho jazyka - Poprad

1996-1997 - učiteľ talianskeho jazyka - Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne

( späť )
© 2009